هزینه خانوارهای شهری در ایران طی دو سال گذشته ۲ برابر و در دو دهه پیش ۳۸ برابر شد

مرکز آمار ایران روز شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که متوسط هزينه‌ كل خالص سالانه‌ يك خانوار شهری در سال گذشته ١,٣٧١,٤٦٠ هزار ريال (۱۳۷ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان) بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸.۳ درصد افزايش یافته است.

بر پایه این گزارش، هر خانوار شهری در ایران طی سال ۱۴۰۱ ماهانه به طور متوسط کمی بیش از ۱۱ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان هزینه کرده است، رقمی که مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۹۹ حدود ۵ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان اعلام کرده بود.

بدین ترتیب، در فاصله دوساله ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ متوسط هزینه خالص ماهانه هر خانوار شهری در ایران ۱۷۲ درصد افزایش یافته و بیش از ۲ برابر شده است.

این در حالی است که متوسط هزینه خالص ماهانه هر خانوار شهری در ایران یک دهه پیش و در سال ۱۳۹۱ تنها ۱ میلیون و ۳۶۹ هزار تومان بوده است، رقمی که طی ۱۰ سال ۷۳۴.۷ درصد جهش کرده و بیش از ۸ برابر شده است.

گزارش‌های سالانه مرکز آمار ایران در مورد بودجه‌بندی خانوارها نشان می‌دهد که متوسط هزينه‌ كل خالص ماهانه يك خانوار شهری در سال ۱۳۸۱ کمی بالاتر از ۲۹۱ هزار تومان بوده و طی ۱۰ سال و تا سال ۱۳۹۱ معادل ۳۷۰.۴ درصد افزایش یافته و ۴.۷ برابر شده است.

در مجموع، در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ متوسط هزینه خالص خانوارهای شهری در ایران بیش از ۳۸.۶ برابر شده و از ۲۹۱ هزار تومان در ماه به ۱۱ میلیون و ۴۲۸ هزار تومان صعود کرده است.

گزارش روز شنبه مرکز آمار ایران همچنین حاکی است که متوسط هزينه كل سالانه يك خانوار شهري ساکن در استان تهران در سال ۱۴۰۱ به ١,٩٦١,٨٩٤ هزار ريال رسیده که معادل ۱۶ میلیون و ۳۴۹ هزار تومان در ماه است. این رقم از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۷ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان اعلام شده بود.

مرکز آمار ایران، متوسط هزينه‌ كل خالص سالانه‌ يك خانوار روستایی را نیز در سال گذشته خورشیدی ٧٨٨,٥٩٤ هزار ريال اعلام کرده كه نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۵۱.۹ درصد افزایش یافته است.

برگرفته ای از سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۱۴ اگوست ۲۰۲۳