رهنورد: داغ ننگ دخترکشی بر پیشانی حکومت‌تان

داغ ننگ دخترکشی تا ابد بر پیشانی حکومت‌تان باقی خواهد ماند

به‌نام خداوند منتقم

حاکمان ایران، متوهمانه، تثبیت قدرت خود را در گرو چند وجب پارچه و یک قانون مَن‌درآوردی به‌نام “حجاب اجباری” خلاصه می‌بینند.

دخترکان معصومی چون کشته‌شدگان جنبش مهسا و اینک در ادامه آن نوجوان دانش‌آموز آرمیتا گراوند را به قربانی در مسلخ معبد خودکامگی می‌کشند و هر بار هم مرگ دخترکان را به گردن فیزیولوژی و سنکوپ و بیماری زمینه‌ای یا خودکشی آنها می‌اندازند.

به حاکمان هشدار می‌دهم جنگ تن‌به‌تن با زنان و دختران سرزمین‌مان ایران را پایان دهید و قانون منحوس حجاب اجباری را از فهرست قوانین کشور حذف کنید و گرنه همچون ایام جاهلیتِ زنده به‌گور کردن دختران، داغ ننگ دختر کشی تا ابد، بر پیشانی حکومت‌تان باقی خواهد ماند.

زهرا رهنورد
۶ آبان ۱۴۰۲
زندان اختر

برگفته ای از سایت ایران امروز، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳