بازداشت روح اله گره گشا، فعال صنفی معلمان در نورآباد

روز دوشنبه بیستم آذرماه، روح اله گره گشا فعال صنفی معلمان در نورآباد واقع در شهرستان ممسنی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هویت وی روح اله گره گشا، ساکن شهر نورآباد واقع در شهرستان ممسنی توسط هرانا احراز شده است.
در حال حاضر، جزئیات بیشتری در مورد شرایط بازداشت و اتهامات احتمالی وارده به او در دسترس نیست. یک منبع نزدیک به خانواده این فعال صنفی به هرانا گفته است که خانواده گره گشا هنوز از محل نگهداری وی و دلایل بازداشت او اطلاعی ندارند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳