فاطمه تدریسی و مریم جلال حسینی به حبس و تبعید محکوم شدند

فاطمه (مژگان) تدریسی و مریم جلال حسینی، دو متهم سیاسی محبوس در زندان کچویی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج هر یک به شش سال حبس و دو سال تبعید محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی سید موسی آصف الحسینی، فاطمه (مژگان) تدریسی به شش سال حبس و دو سال تبعید به شهرستان زنجان و مریم جلال حسینی به شش سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان ایلام محکوم شدند.
از جمله اتهامات مطروحه علیه این متهمان سیاسی “اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم‌ زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور” عنوان شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو متهم سیاسی در تاریخ سیزدهم دی ۱۴۰۲، در شعبه قضایی مذکور برگزار شده بود.

فاطمه (مژگان) تدریسی و مریم جلال حسینی اوایل شهریورماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ششم شهریورماه، به زندان کچویی کرج منتقل شدند.

مریم جلال حسینی، فاطمه (مژگان) تدریسی پیش از این نیز سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته اند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۴