مسعود فرهیخته و مجید کریمی، دو فعال صنفی معلمان را به جزای نقدی محکوم کردند

معلمان در ایران از سرکوب و فشار نهادهای امنیتی و قضایی در امان نیستند. دادگاه انقلاب سنندج، مجید کریمی، از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان، و مسعود فرهیخته، از اعضای هیات مدیره کانون اسلامشهر، را به سه ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

بنا بر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، بر اساس حکم صادره توسط دادگاه انقلاب سنندج، این دو فعال صنفی معلمان به سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند که حکم صادره به پرداخت هشت میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است. بر پایه این گزارش، در رای دادگاه شرکت این معلمان در تجمع های اعتراضی، ایراد سخنرانی و حمایت از معلمان زندانی مصداق اتهام آنان، عنوان شده است.

این شورا، در واکنش به این حکم نوشته است که «بر تداوم جنبش اعتراضی معلمان تاکید می‌کند و اعلام می‌دارد تداوم صدور این احکام تنها ریشه در ناتوانی حاکمان برای حل مشکلات کشور دارد.» این دو فعال صنفی معلمان پیش‌تر در جریان اعتراضات معلمان بازداشت شده و با قید وثیقه آزاد شدند. در روزهای قبل نیز محمد صادقی، معلم بازنشسته در استان مرکزی برای اجرای حکم یک سال حبس به زندان اراک فراخوانده شده بود. ماموران امنیتی این فعال صنفی معلمان را اسفند ۱۴۰۱ بازداشت و دستگاه قضایی او را به یک سال زندان محکوم کرده بود.

برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۲۰ آپریل ۲۰۲۴