همبستگی در روز ملی شیر و خورشید،

همبستگی در روز ملی شیر و خورشید، ۲۶ خرداد (۱۵ ژوئن)

گرامی‌داشت جانباختگان انقلاب ۱۴۰۱ (۲۵۸۱) و بزرگداشت پرچم شیروخورشید، در پاریس و دیگر شهرهای جهان

برگرفته از تویتر جبهه هفت آبان، ۲۲ می ۲۰۲۴