و… نتیجه‌ی… شعبده‌بازی این دوره از سیرک انتخابات…

کاری از بهنام محمدی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۸ جولای ۲۰۲۴