پرسش‌های دکتر نوری‌علا و پاسخ‌های دکتر کنگرلو در رابطه با کناره‌گیری ایشان از ققنوس

امروز ۲۵ اکتبر، در تلویزیون کانال یک در برنامه آخرین لحظه با شهرام همایون مصاحبهٔ مهمی انجام شد. در این برنامه که از ساعت ۲۰:۳۰ به هنگام تهران آغاز شد و تا ۲۳:۱۸ ادامه یافت، آقایان اسماعیل نوری‌علا و الهیار کنگرلو در پرسش و پاسخ‌هایی در خصوص دلایل خروج دکتر کنگرلو و دکتر هودشتیان و برخی دیگر از اعضا، از ققنوس به نکات مهمی اشاره کردند که نه تنها ققنوس که اپوزیسیون را متأثر کرده است. این برنامهٔ پرسش و پاسخ را می‌توانید از طریق لینک زیر تماشا نمایید: