تغذیه سانسور

مانا نیستانی

در خبرهاست که وزارت ارشاد قرارداد چهارمیلیارد تومانی با یک شرکت خصوصی بسته برای سانسور سیزده میلیون صفحه کتاب در سال. از طرفی در این شرایط بد اقتصادی، تخصیص بودجه‌ای نسبتا کلان برای سانسور کتاب‌هایی اکثرا با تیراژ سیصد چهارصد نسخه – تا مبادا سیصد نفری که می‌خوانند به گمراهی کشیده شوند!- و از طرف دیگر ، «شخصیت‌های علمی و دانشگاهی» که نان خود را از عملگی سانسور در می‌آورند. بله رسم روزگار چنین است.