آغاز چهارمین هفتۀ خیزش مردم لبنان – دانشجویان و دانش آموزان پیشاپیش جنبش علیه حکومت‌گران لبنان

گروههایی از دانشجویان دانشگاه‌ها و دانش آموزان مدارس در مناطق مختلف لبنان در ادامۀ جنبش مردمی که وارد چهارمین هفتۀ پیاپی خود می شود برای درخواست اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد دست به تحصن زدند.
دانشجویان امروز جمعه در برابر ساختمان وزارت آموزش و پرورش در بیروت توقف کرده و خواستار تأمین خواسته های جنبش مردمی شدند. شهرهای صیدا و طرابلس و منطقۀ جبل لبنان هم شاهد تحرکات مشابهی از جانب دانشجویان و دانش آموزان بودند.
دانشجویان با حمل پرچم‌های لبنان پلاکاردهایی را با خود حمل می کردند که روی یکی از آنها نوشته شده بود: «تا سقوط رئیس جمهور تحصیل و تدریس نداریم». در پلاکاردی دیگر نوشته شده بود: «از دست دادن یک روز از مدرسه بهتر است از اینکه آینده مان را از دست بدهیم».
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که هزاران دانشجو و دانش آموز امروز جمعه برای سومین روز پیاپی از کلاس‌هایشان غیبت کردند و جلوی ادارات و مؤسسات دولتی و بانک‌ها دست به تحصن و تظاهرات زدند.
خبرگزاری ملی لبنان نیز گفت که جنبش دانشجویی در صیدا و دامور در جنوب کشور و جبیل و جونیه در شمال بیروت و شکا و طرابلس در شمال لبنان و نیز در زحله و بعلبک در شرق لبنان و در عالیه در شرق بیروت ادامه یافت.
تظاهر کنندگان خواستار محاکمۀ مسئولان دولتی فاسد و انتشار علنی حساب‌های بانکی سیاست‌مداران و تشکیل یک دولت موقت برای آماده سازی انجام یک انتخابات زودرس هستند.
همچنین ده‌ها تظاهر کننده و نظامیان بازنشسته صبح امروز جمعه ورودی بندر بیروت را به مدت حدود دو ساعت بستند.

منبع: سایت تلویزیون الجزیره به زبان عربی، جمعه ۸ نوامبر ۲۰۱۹
ترجمه برای خبرگاه از علی حسین نژاد