از سوی ۲۰ تشکل و به نام «زن، زندگی آزادی»، اعلام شد: منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران

در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود.

ادامه ◄

گزارش «شبکه ی اتحادیه های کارگری بین المللی همبستگی و مبارزه» از اعتراض سه روزه معلمان در ایران

شبکه سندیکایی بین‌المللی اتحادیه های کارگری بین المللی همبستگی و مبارزه گزارشی با عنوان «حرکات معلمان در ایران رو به رشد است»، از اعتراضات سراسری اخیر معلمان منتشر کرده است

ادامه ◄

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو: دانشجو، کارگر، اتحاد! اتحاد!

روز دانشجو گرامیداشت جنبشی اجتماعی و آگاهی بخش در ایران است که با تاریخ مبارزات حق طلبانه تهیدستان جامعه عجین است و وجهه بارز آن سنت مبارزاتی رادیکال و چپ در بزنگاه های مهم  تاریخی می باشد.  

ادامه ◄