از مشروطه تا سکولار دموکراسی؛ پیوندهای آدمی به مکان

می خواهم آن یگانگی و این بیگانگی را کمی بیشتر بشکافیم. در برنامه پیش اول شروع کردیم از واژه «مرز» و گفتم که مرز یا هر مرزی، آدمیان را به دو بخش نقسیم می کند. آن دسته که در یکسوی مرز هستند خود را با هم یگانه می دانند و آن طرف مرزی ها را بیگانه می خوانند

ادامه ◄

از مشروطه تا سکولار دموکراسی؛ یگانگی و بیگانگی

من براساس تجربه برنامه های قبلی که در این سری داشتیم، فکر کردم امروز یک فرمت جدیدی را امتحان بکنیم و قضیه را به جای کلاس درس تبدیل کنیم به یک کارگاه. در کارگاه ها، حالا می‌تواند کارگاه اندیشه باشد، کارگاه شعر باشد، کارگاه قصه نویسی باشد

ادامه ◄

از مشروطه تا سکولار دموکراسی؛ کشور تحول از جغرافیا به سیاست

من در جلسه قبلی با فرض اینکه این سئوال برای ما مطرح است که، سکولاریسم در چه مکانی ممکن است اتفاق بیفتد؟ شروع کردم راجع به اینکه ما چه کلماتی را در مورد مکان به کار می بریم. و اینها را تقسیم کردم به چهار دسته و اسم آن را گذاشتیم خانواده کلمات. خانواده اول را گفتم ما کلماتی داریم که فقط به محل مربوط می شوند.

ادامه ◄