معلولین ایران شهروندان درجه چندم فراموش شده

سوم دسامبر برابر ۱۲ آذر ماه از سال ۱۹۹۲ که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نام روز جهانی معلولین نامگذاری شد و هدف از نام گذاری این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی در مورد مسائل مربوط به معلولین نام برده شد.

در کشور ما، به طور رسمی هنوز از تعداد معلولین آماری ارائه نشده است . تعداد معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی حدود یک و نیم میلیون نفر عنوان می باشد، بنابر اظهار همایون هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی که زمانی رئیس سازمان بهزیستی کشور بود تعداد معلولین را بیش از ده میلیون عنوان کرد.

بدون شک، بررسی مشکلات این قشر از جامعه در این نوشته کوتاه نمی گنجد .

معلولین ایران به مانند دیگر اقلیت ها در حکومت اسلامی حاکم بر کشور ما دچار  تبعیض و ظلم هستند و به عنوان شهروندان درجه چندم محسوب می شوند . این موجب شده این قشر از جامعه که نیاز به حمایت دارند امروز در سخت ترین شرایط باشند . بعنوان کسی که خودش عضو این خانواده است مهمترین مشکلات معلولین را به طور مختصر بیان می کنم.

یکی از مهمترین مشکلات، وجود نگرش منفی حاکمیت مذهبی که معلولیت را بعنوان جزای الهی دانسته و مدعای آن هم می توان به پایان فیلم های حکومت مذهبی اشاره کرد که همیشه ادم های بد فیلم با عذاب معلولیت مواجه می شوند . همچنین واکنش بخشی از جامعه به دلیل عدم اطلاع رسانی و آگاهی موجب تاثیر منفی بر روی شخص معلول شودد تا این قشر پرتلاش و خاص از جامعه رانده شوند.

  • نداشتن امکان تردد در سطح شهر و اماکن عمومی به دلیل عدم مناسب سازی
  • نداشتن بیمه درمانی مناسب
  • اشتغال و درامد که یکی از دغدغه اصلی معلولین می باشد
  • عدم وجود لوازم پزشکی و توانپزشکی
  • عدم وجود حمل و نقل عمومی شهری

سازمان بهزیستی بعنوان متولی امور معلولین در سال ۱۳۸۳ قانون جامع حمایت از معلولین را به صورت لایحه به مجلس ارائه کرد که تا به امروز مانند دیگر امور بعد از تصویب هیچ ضمانت اجرایی نداشته و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و خود سازمان بهزیستی هم آن را اجرا نمی کند.

بدون شک با وجود حکومت مذهبی هیچگاه خواسته های اولیه معلولین و سایر اقلیت ها اعم از دینی قومی نژادی و … محقق نخواهد شد. این مهم زمانی اتفاق می افتد که حکومتی سکولار دموکرات مبتنی بر قوانین بین المللی بر کشور حاکم شود.

شمس الدین بابویه دارابی