پیام امروز منوچهر بختیاری در اینستاگرام

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند
اینجانب منوچهر بختیاری پدر جان‌باخته راه میهن پویا بختیاری از استاد گرانقدر هنر و سینما فیلمساز و کارگردان بزرگ و مردمی سینمای ایران که لوح خود را تقدیم پویای من کرده مراتب سپاس و تشکر خود را به ایشان اعلام می نمایم . استاد عزیز راه و حرکت پویا ادامه دارد و مطمئن باشید ظلم پایدار نمی ماند و ظالم نابود شدنی است.

باز انتشار پُست آقای سعید شعبانی، ۳ فوریه ۲۰۲۰