بی بی سی فارسی: در شش روز گذشته نا آرامی در ۷۵ (!!!) ایالت امریکا جریان داشته

شبکه بی بی سی فارسی اخبار ساعت ۶ عصر در زیر نویس خبرش نوشته: در شش روز گذشته نا آرامی در ۷۵ ایالت امریکا جریان داشته.

در حالیکه امریکا ۵۰ ایالت بیشتر ندارد، ۲۵ ایالت نا آرام دیگه از کجا آمده؟؟؟

بیچاره ها برای خودشیرینی پیش ج.اسلامی اینقدر هول شدند که اخبار نا آرامی ها را برای بزرگ نمایی با هر دروغ شاخداری انتشار میدهند.

منبع: فیسبوک یعقوب قاسمی (Yaghoob Ghasemi)، ۲ ژوپن ۲۰۲۰