“درآمد، دیگر نفتی و یا مالیاتی نیست مردم باید خودشان هزینه های خود را پرداخت کنند”

رئیس سازمان امور مالیاتی ایران، امید علی پارسا، گفته است از آنجا که درآمد نفتی شدیداً کاهش یافته و از درآمد مکفی مالیاتی نیز خبری نیست، مردم باید “هزینه های جاری ادارۀ خودشان را، خودشان پرداخت کنند.”

امیدعلی پارسا گفت که کل درآمد مالیاتی کشور ماهانه ١٢ تا ١٣ هزار میلیارد تومان است، در حالی که هزینه های جاری دولت ماهانه به ٢٨ هزار میلیارد تومان بالغ می شود. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور سپس گفت که در این دورۀ دشوار “انتظاری که از ارکان نظام می رود همکاری در بحث مالیات است.” امیدعلی پارسا به این ترتیب تلویحاً از بنیادها و تولیت های مذهبی و همچنین قرارگاه های سپاه پاسداران که بیش از ٨٠ درصد اقتصاد ایران را در کنترل خود دارند ولی به دستور رهبر از پرداخت مالیات معاف هستند خواست که با پرداخت مالیات قدری از تنگناهای مالی دولت بکاهند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور سپس گفت : در حالی که “فرار مالیاتی در دنیا از بدترین جرایم است که گذشت ندارد و خیلی هم سخت‌گیری می کنند، اما در کشور ما اینگونه نیست.” رئیس سازمان امور مالیاتی کشور سپس از نبود شفافیت و عدم دسترسی این سازمان به درآمدهای اقتصادی کشور گلایه کرد و افزود : “ما مجموع اطلاعات را در اختیار نداریم و این مسئله باعث فرار مالیاتی می شود.”

همزمان با این سخنان، حسن روحانی، گفت که “بیست میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته” و اکنون “ناچاریم برای بازگرداندن ارزهای صادراتی به کشور تصمیم های حادی بگیریم.” با این حال، روحانی در جای دیگری از سخنانش مشکلات ارزی کشور را به “فشار آمریکا و دشمنان” نسبت داد و گفت “فعال شدن ما در بخش تولید و افزایش صادرات می تواند توطئه های آنان را خنثی کند.”

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۹ ژوئیه ۲۰۲۰