سه چهارم ساختمان مونتاژ تأسیسات اتمی نطنز در اثر انفجار نابود شده است

دیوید آلبرایت رئیس “موسسۀ علوم و امنیت بین المللی” با استناد به آخرین تصاویر ماهواره ای گفته است که حدود سه چهارم ساختمان مونتاژ سانتریفیوژهای تأسیسات اتمی نطنز در نتیجۀ انفجار اخیر در این تأسیسات نابود شده است.

افزون بر این، گزارش همین مؤسسه تصریح می کند که ساختمان مونتاژ تأسیسات نطنز جدید بوده و در سال ٢٠١٨ بازگشایی شده بود و در زمینۀ تولید سانترویفیوژهای پیشرفته در ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

مقامات رژیم ایران هنوز دربارۀ علت این انفجار توضیحی نداده اند. علی ربیعی سخنگوی دولت، گفته است که مقامات جمهوری اسلامی هنوز دربارۀ علت این انفجار به اتفاق نظر نرسیده اند، هر چند شواهد و برخی رسانه های معتبر از جمله نشریۀ آمریکایی “نیویورک تایمز” اسرائیل را منشاء این انفجار دانسته و بعضاً بعید ندانسته اند که عملیات انفجار در محل توسط مأموران موساد و با همکاری افراد بومی صورت گرفته باشد.

تصویر: ساختمان مونتاژ سانتریفیوژهای تأسیسات اتمی نطنز بعد از انفجار
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۹ ژوئیه ۲۰۲۰