زیبای خفته بعد از حجاب اجباری

علی خامنه ‌ای: رعایت حجاب در انیمیشن هم لازم است

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۱ فوریه۲۰۲۱