تورم ایران یک گام تا ۵۰ درصد؛ تورم ۶۷ درصدی مواد غذایی

گزارش مرکز آمار ایران از تورم بهمن‌ماه ۹۹ نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در این ماه به ۴۸.۲ درصد رسیده است و نرخ تورم نقطه به نقطه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز به ۶۶.۸ درصد افزایش یافت.

منظور از نرخ تورم نقطه به نقطه یا تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۸.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها در ایران به طور میانگین ۴۸.۲ درصد بیشتر از بهمن ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد مانند ماه‌های گذشته شاخص تورم برای خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری بوده است.

این در حالیست که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۷.۲ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۳.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم ماهانه نیز بیانگر درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است و نرخ تورم ماهانه بهمن ۱۳۹۹ به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.۲ درصد و ۱.۱ درصد بوده است.

این در حالیست که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۴ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم سالیانه که میانگین تورم طی سال منتهی به به بهمن در آن اعلام شده نیز با افزایش روبرو بوده است. نرخ تورم سالانه به ۳۴.۲ درصد رسیده که بالاترین میزان تورم سالانه در سال ۹۹ است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود تورم سالانه سال ۹۹ را در کانال ۲۲ درصد نگه خواهد داشت اما پایین تورم در یازده ماه گذشته مربوط به مردادماه بوده که رقم ۲۵.۸ را ثبت کرده است.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۴.۱ درصد و ۳۵ درصد بوده است. این رقم نشان می‌‎دهد تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۱.۹ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۲.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

یکی از مهمترین بخش‌های گزارش تورم مربوط به تورم گروه خوراکی‌ها است چرا که مستقیما بر سفره اقشار فرودست و متوسط اثرگذار است. تورم خوراکی‌ها در بهمن‌ماه نیز مانند چند ماه گذشته با افزایش قابل توجی روبرو بوده است.

به گزارش مرکز امار ایران نرخ تورم نقطه‌ به نقطه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در دی ماه ۵۹.۹ درصد اعلام شده بود که با ۶.۹ درصد رشد در بهمن ماه به ۶۶.۸ افزایش یافت. افزایش تورم مواد خوراکی به حدود ۷۰ درصد نشاندهنده تحمیل بار تورم به اقشار ضعیف و متوسط است.

در گزارش مرکز آمار ایران آمده است که نرخ تورم گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در بهمن ماه با کاهش دو دهم درصد کاهش یافته و به ۳۹.۷ درصد رسیده است.

در این میان حسن روحانی اول بهمن‌ماه امسال از «روند کاهشی تورم» خبر داده و گفته بود در شرایطی که «همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن زده شود.»

وبسایت اقتصاد نیوز درباره افزایش تورم بهمن نوشته که «تورم بالای بخش خوراکی‌ها در بهمن‌ماه امسال سبب شد تا فشار گرانی بر ثروتمندان به مراتب کمتر از طبقات کم درآمد جامعه باشد. این افزایش قیمت، تورم نقطه به نقطه ماه بهمن را نیز به اوج خود در سال جاری کشاند.»

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۱ فوریه۲۰۲۱