محکومیت ۳ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در بهبهان به ۱۳ سال حبس و ۲۲۲ ضربه شلاق

#خبرگاه

رای صادره علیه ستار افشین پور، بهمن امینی و محمد طیبی ۳ تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ پس از پذیرش درخواست واخواهی، عینا به تائید شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان رسید. این شهروندان پیشتر توسط این دادگاه به صورت غیابی به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ستار افشین پور، بهمن امینی و محمد طیبی ۳ تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ توسط دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان به حبس و شلاق محکوم شدند.

براساس این حکم که توسط شعبه به ریاست رسول اسدپور در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه امسال صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است، ستار افشین پور از بابت اتهام “تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عموم” به ۱۰ سال حبس و به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۱ سال و ۷۴ ضربه شلاق، مجموعا ۱۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، بهمن امینی نصرآباد سفلی به اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی” به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محمد طیبی از بابت اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی” به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.
همچنین دادگاه مجازات رضا هاشمی نژادشبانی به اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی” و رقیه طاهرزاده موسویان از بابت اتهام “توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه را به با تخفیف مجازات به یک چهارم کاهش داد.
ستار افشین پور، بهمن امینی و محمد طیبی مهرماه امسال به صورت غیابی توسط این شعبه دادگاه به حبس و شلاق محکوم شدند و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای دادگاه تایید شد.

مهرماه امسال خانم طاهرزاده موسویان توسط این شعبه به پرداخت سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت جایگزین ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. همچنین رضا هاشمی نژادشبانی نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.

ستار افشین پور، فرزند رحیم، بهمن امینی نصرآباد سفلی، فرزند نبی اله، محمد طیبی، فرزند ماندنی، رقیه طاهرزاده موسویان فرزند عبدالحمید و رضا هاشمی نژادشبانی، فرزند عبدالرضا شهروندان ساکن بهبهان هستند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲ مارس ۲۰۲۱