ماه رمضان: سلاح اصلی روحانیت شیعه

محمود عاشوری

در هر سال مراکز حوزوی شیعی طلبه ها و آخوندهای خود را به شهرها و روستاهای ایران و دیگر مناطق شیعی گسیل میکنند تا، با استفاده از عقاید و احساسات مذهبی مردم، سیاست ها و اهداف اجتماعی خود را به خورد آنها بدهند. در این ماه است که عقب مانده ترین افکار این قشر مفت خور جامعه به عنوان عقاید علمی و عقلی در ذهن «مؤمنين» تزريق  می شود.

از ميان مهمترین موارد تأثیر سیاسی ماه رمضان میتوان به رمضان سال ۵۷ اشاره کرد. در این سال مسجد قباد به امامت محمد مفتح مرکز اصلی پخش و گسترش اعلامیه ها و نوارهای خمینی بود. راهپیمایی گسترده عید فطر همان سال هم در تهران از طریق همین‌ مسجد سازماندهی شد. هماهنگی راهپیمایی روز عید فطر در تمام شهرهای ایران قدرت و تاثیر اسلام سیاسی را در سال ۵۷ تثبیت کرد. این نتیجه هماهنگی و استراتژی مشخص روحانیت از حوزه ها برای استفاده حد ا‌کثری از ماه رمضان بود. تظاهرات شبانه جوانان در خیابان ها و حمله به بانک ها و سینماها بعد از سخنرانی های شور انگیز روحانیون و با استفاده از احساسات مذهبی آنها از همین مساجد شروع میشدند.

همچنین انجمن ها و محافل و سازمان های مذهبی در این ماه در مساجد از جوانان و نوجوانان عضوگیری می کردند و بعدا با تشکیل کلاسهای مختلف آنها‌ را وارد فعالیت های مختلف فرهنگی و سیاسی می کردند. از این نظر ماه رمضان یک پل اساسی برای هدایت مسیر عقاید و احساسات دینی به سوی فعالیت سیاسی مذهبی محسوب می شود.

 در ماه رمضان ۵۷ در مساجد جای سوزن انداختن نبود؛ مساجدی که در ماه های رمضان دیگر سال ها تنها جای بازاری ها بود در این سال میدان عمل جوانان از هر نوع و صلیقه ای شده بود و بنیان های اساسی سرکوب مردم – یعنی سپاه و کمیته – از همین تشکل ها نیرو می گرفت.

بدين ترتيب «ماه نامبارک رمضان» شال ۱۳۵۷ بی شک نقشی اساسی در بقدرت رسیدن و همچنین تثبیت حاکمیت سیاه حکومت اسلامی داشته است و از ان پس هم اگر بخواهیم به نقش مراسم و فعالیت های اسلامی و تاثیر آنها در پیروزی اسلام سیاسی و انقلاب ایران نمره بدهیم بی شک سهم ماه رمضان از همه بیشتر بوده است.

 لذا نتيجهء گرانبهایی که ما از این واقعيت می گیریم می تواند در محدود کردن فعالیت های اجتماعی و سیاسی اسلام و سوء استفاده از این مراسم بکار رود.

به نظر من، سکولار دمکرات ها اگرچه مراسم و مناسبت های مذهبی را، تا وقتی در حیطه شخصی افراد قرار دارند، قابل رعايت می دانند اما لازم است از زمانی که آنها را برای پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی اسلاميست ها مورد سوء استفاده قرار می دهند، بايد از اين کار جلوگيری کنند.

۲۰ خرداد ۱۳۹۸- ۹ ژوئن ۲۰۱۹

One comment

  1. درود بر شما جناب آقای عاشوری
    همانگونه که بدرستی فرمودید ماههای رمضان و همچنین محرم بهترین زمان برای ملاهای شیعه است که با استفاده از احساسات و عواطف مذهبی ، بیشترین استفاده را جهت تحمیق مردم بعمل آورده و یا به عبارتی میخ خود را در این ایام کوبیده اند

Comments are closed.