محمود عاشوری از خبرگاه

آیا جنگ دیگری در پیش است؟

به نظر می رسد که اکنون «گزينهء مطلوب» قیام مردم بجان آمده از گرانی و تورم، سرکوب و خفقان و چهل سال استبداد مذهبی است؛ چرا که اين گزينه از يکسو ضرورت جنگ را منتفی می کند و از سوی ديگر شر رژیم اسلامی را از سر مردم ایران و منطقه کم خواهد کرد. و بديهی است که در اين راستا تشکیل آلترناتیو سکولار دمکرات می تواند در این موقعیت حساس در منسجم کردن چنین قیامی تأثیر اساسی دارد.

ادامه ◄
محمود عاشوری از خبرگاه

یکبار دیگر ستون اصلی خیمه اسلام لرزید

هفتهء گذشته دختر بچه ها در مدارس ابتدایی با موزیک «جنتلمن» ساسی مانکن به رقص و پایکوبی پرداختند. بدينسان تلاش مذبوحانهء حکومت اسلامی، علی رغم چهل سال هزینه کردن های گزاف برای جدا کردن موسیقی و شادی از زندگی مردم، نتیجه ای کاملا معکوس بجا گذاشته و نشان داد که موسيقی و رقص حربه هائی مؤثر برای مبارزه با اين نکبت مذهبی – ايدئولوژيک بشمار می روند و اين واقعيت به رابطهء طبيعی انسان با اين هنرها بر می گردد که در مطلب کنونی آن را توضيح می دهم.

ادامه ◄

آيا در ايران انقلاب ديگری در راه است؟

جامعهء ما آبستن یک تغییر اساسی است. این تغییر ممکن است با شروع و گسترش تظاهرات و اعتصابات، از هم پاشیدگی اقتصادی و سیاسی، انجام یک کودتا و یا جنگ شروع شود، اما نتیجه آن کاملا چیزی متفاوت از جامعه کنونی ایران از نظر ساختار سیاسی و ارزش های فرهنگی – اجتماعی خواهد بود.
هدف برسی و تحلیل انقلاب آتی ایران شناخت نیرو های خود و نیروهای رقیب در این پروسه گذار می باشد.

ادامه ◄
محمود عاشوری از خبرگاه

یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر گرامی باد

به یازدهم اردیبهشت یا اول می، روز جهانی کارگر نزدیک میشویم. من بعنوان یک سکولار دمکرات دوست دارم فرصت را غنیمت شمرده و نظرات خودم را در مورد این روز بیان کنم. از نظر من در سیستمهای ایدئولوژیک، انسانها با برچسب خاصی تعریف میشوند.

ادامه ◄
محمود عاشوری از خبرگاه

تسخیر آخرین سنگر اسلام سیاسی در منطقه

به تسخیر آخرین سنگر اسلام سیاسی نزدیک و نزدیکتر می شویم. تسخیر این آخرین سنگر اسلام سیاسی در منطقه و جهان البته کار آسانی نخواهد بود اما راه دیگری وجود ندارد. خوشبختانه یا متاسفانه، بعلت وجود این سنگر در کشور ما، وارد آوردن این ضربه آخر بعهده ی نيروئی است که یکی – و فقط یکی – از حمله کنندگان به این سنگر سکولار دمکرات ها هستند که حضور مردم و نقش بیشتر آنها در این پیروزی را به نفع جبهه ی خود می دانند.

ادامه ◄

اتحاد نامیمون ضد امپریالیست ها!

از «مرکز اصلی اين اتحاد»، که در مواقع مختلف به سرکوب و انسجام نیرو احتیاج دارد، تا نهضت آزادی، يا فدائیان خلق با شعار «سپاه پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید» و شرکت شان در نماز جمعه به امامت پدر طالقانی و رفسنجانی جنایتکار، یا شعار «جنگیدن در کنار سپاه برای مقابله با حمله خارجی»، همگی طبل مبارزه با آمریکا را می کوبند. اينها همه نشانه هایی از این اتحاد نامیمون در طول ۴۰ سال حکومت ننگین رژیم فاشیستی و سر تا پا سرکوب آن دارد.

ادامه ◄

دست وحوش از سر دختر بچه های کشورم کوتاه!

مجلس شورای اسلامی قانون محدود کردن ازدواج ۱۳ سالگان به اجازهء دادگاه را تصویب نکرد. این یعنی یک مرد ۵۰ یا ۶۰ ساله هم می تواند با اجازهء دادگاه به یک دختر بچه ۹ ساله بارها طی سالیان متمادی تجاوز کند. این یعنی وحشی گری کامل. این وحشیان رها شده از ده ها قرن گذشته در جامعهء ما، یک لحظه در گوشه از مغز پوک خود به عذابی که بر آن دختر بچه بی پناه تا آخر عمر تحمیل میکنند نمی اندیشند.

ادامه ◄
محمود عاشوری از خبرگاه

ققنوس سیاسی ما در آتش و خاکستر آينده را می سازد

این حکومت با تمام وجود، و با دادن هر گونه هزینه، و انجام هر ترفندی سعی در نگه داشتن قدرت دارد و در اين راستا به هیچ پرنسیپ انسانی و میهنی و فرهنگی و زیست محیطی پایبند نیست. نقش رژیم در تحمیل مقام رده ۱۱۷ در جدول بيت المللی خوشبختی بر مملکت ما مشخص است، اما نقش مردم ما چی؟ آنها چرا دست روی دست گذاشته اند و کاری نمی کنند؟ چرا در خوابند؟ آیا آنها در خوابند؟ آیا براستی آنها در خوابند؟ من می گویم مردم ما در این ۴۰ سال هیچ وقت در خواب نبوده اند!

ادامه ◄
محمود عاشوری از خبرگاه

اين، در اصل، محاکمهء کودکان کار و خيابان است

بهنام ابراهیم زاده، عضو “جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان”، بخاطر فعاليت های انشان دوستانه اش به شش سال حبس و رونویسی از سه کتاب خامنه ای محکوم شد. در این نوشتهء کوتاه اما قصد من پرداختن به زندگی پر افتخار این انسان شریف و مبارز نيست بلکه می خواهم به محکومیت کودکان کار و خیابان ایرانی اشاره ای داشته باشم. واقعيت آن است که، بر اساس آمار فراوانی که در دسترس همگان است، معضل کودکان کار و خیابان واقعیتی است که، به دلايل مختلف  و در همه جا، و بخصوص در جهان موسوم به «جهان سوم»، بصورت دردناکی وجود دارد؛ که البته پرداختن عمومی به آن فرصتی ديگر و فراخ تر را می طلبد. در کشور ما اما گستردگی و عمق این فاجعه از چند جهت خاص قابل تامل است. نخست اینکه کشور ما سرزمين پهناور و ثروتمندی است که در زمينهء ذخائر نفت و گاز در دنیا[…]

ادامه ◄