اولین قدم اتحادیه اروپا بمنظور اقدامات تنبیهی علیه حکومت اسلامی

رویترز- قدرتهای اروپایی روز سه شنبه نخستین قدم خود را در جهت مجازات حکومت اسلامی برای شکستن توافق هسته ای خود به راه انداختند تا ساز و کار این معاهده را حل و فصل کنند.

وزیران خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان و همچنین رئیس امور خارجی اتحادیه اروپا، خواستار بازگشت جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در برجام و برگزاری فوری کمیسیون مشترک شده اند.

آنها گفتند: “مسائل مربوط به انطباق باید در چارچوب برجام مورد توجه قرار گیرد و کمیسیون مشترک باید فورا تشکیل شود.”

تشکیل یک کمیسیون مشترک از امضا کنندگان – اروپایی ها به علاوه روسیه و چین – اولین گام در یک فرایند پیش بینی شده در توافقنامه  برجام است که در نهایت می تواند منجر به  اقدامی سزیع شود که باعث بازگشت تحریم های بین المللی قبل از برجام میشود.