دستکم چهارده تجمع اعتراضی برگزار شد/ اعتصاب کارگران پتروشیمی آدیش جنوبی

دوشنبه بیستم شهریورماه، شماری از بازنشستگان مخابرات در شهرهای اهواز، اصفهان، تهران، سنندج، شهرکرد، شیراز، همدان، بندرعباس، زنجان، خرم آباد، رشت و مشهد و جمعی از بازنشستگان صدا و سیما، در مقابل مسجد بلال صدا و سیما واقع در تهران با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. همچنین روز جاری گروهی از کارگران پتروشیمی آدیش جنوبی در شهرستان کنگان تجمع اعتراضی برپا کردند. از سوی دیگر روز گذشته، جمعی از کارگران شرکت جهان پارس در عسلویه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب و تجمع زدند.

بازنشستگان معترض خواستار اجرای کامل آئین‌ نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی خود هستند.

این تجمعات در مقابل ساختمان وزارت ارتباطات و مقابل ساختمان های شرکت مخابرات در شهرهای اهواز، اصفهان، تهران، سنندج، شهرکرد، شیراز، همدان، بندرعباس، زنجان، خرم آباد، رشت و مشهد برگزار شد.

تجمع اعتراضی بازنشستگان صدا و سیما در تهران
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه بیستم شهریور، جمعی از بازنشستگان صدا و سیما، در مقابل مسجد بلال صدا و سیما واقع در تهران تجمع برپا کردند.

این تجمع در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات این شهروندان برگزار شد.

اعتصاب کارگران پتروشیمی آدیش جنوبی در شهرستان کنگان
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه بیستم شهریور، جمعی از کارگران پتروشیمی آدیش جنوبی در شهرستان کنگان دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب کارگران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد خود از خردادماه تاکنون، صورت گرفت.

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت جهان پارس در عسلویه
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه نوزدهم شهریور، جمعی از کارگران شرکت جهان پارس شاغل در سایت یک پتروشیمی بوشهر واقع در عسلویه دست به اعتصاب و تجمع زدند.

این تجمع و اعتصاب در اعتراض به معوقات مزدی این کارگران صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳