ایمان شهوندی، معلم در پاسارگاد را یک سال از کار تعلیق کردند

هیئت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پروش در ادامه صدور احکام اخراج موقت و دائمی برای معلمان، ایمان شهوندی، معلم در پاسارگاد استان فارس را به به مدت یک سال از کار اخراج کرد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان با انتشار حکم صادر شده علیه شهوندی نوشت «حمایت از معلمان زندانی و دانش‌آموزان در حوادث اعتراضی سال قبل» از دلایل صدور حکم یک سال انفصال از خدمت برای این معلم است. هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، شهوندی را به دلیل آنچه که انجام رفتار ناشایست در فضای مجازی خواند، مجازات کرده است.

انجمن صنفی معلمان استان فارس اخراج ایمان شهوندی را محکوم کرد و خواستار تجدیدنظر در این رای و خاتمه دادن به روند این نوع احکام تکراری و بدون ادله کافی شد. هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در آستانه سال تحصیلی جاری نیز ده‌ها معلم را به دلیل شرکت در اعتراض‌های صنفی و حمایت از دانش‌آموزان و شهروندان در اعتراض‌های سراسری به قتل ژینا (مهسا) امینی به صورت موقت یا دائم اخراج کرد.

برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۸ دسامبر ۲۰۲۳