۴ کشور غربی افزایش سرعت و میزان تولید غنی شده با خلوص بالا در ایران را محکوم کردند

چهار کشور آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک افزایش سرعت و میزان تولید اورانیوم غنی‌شده با خلوص شصت درصد به وسیله ایران را محکوم کردند.

در این بیانیه که روز پنجشنبه ۷ دی‌ماه از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، «سه‌ برابر شدن» میزان تولید ماهانه اورانیوم غنی‌شده با خلوص شصت درصدی در سایت‌های هسته‌ای نطنز و فردو به منزله «عقب‌گرد» ایران توصیف شده است.

چهار کشور صادرکننده این بیانیه با تاکید بر این که این اقدام ایران دارای هیچ توجیه غیرنظامی معتبری نیست، گفتند که «این اقدام را محکوم می‌کنیم.» آنها خواستار توقف فوری این اقدامات و تشنج‌زدایی ایران از برنامه هسته‌ایش شدند.

آنها همچنین با اشاره به گزارش آژانس اعلام کرده‌اند که تولید اورانیوم غنی‌شده شصت درصدی در دو کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو و پایلوت موجب به بار‌ آمدن خطرهای قابل‌توجه ناشی از غنی‌سازی می‌شود.

این چهار کشور غربی با یادآوری کشف آبشارهایی در سایت هسته‌ای فردو توسط آژانس در بهمن سال گذشته، ازسرگیری استفاده ایران از آبشارهای مشابه را مورد اشاره قرار دادند.

در این بیانیه مشترک تاکید شده که تاخیر ایران در اطلاع‌رسانی درباره این آبشارها در دی ماه سال گذشته، به ایجاد شبهه‌های جدی درباره تمایل ایران به شفافیت کامل در همکاری با آژانس منجر شده است.

چهار کشور آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا، تصمیمات اخیر ایران را نشانه عدم حسن‌ نیت این کشور در راستای تشنج‌زدایی دانسته و آن را عملکردی بی‌ملاحظه در شرایط متشنج منطقه‌ای توصیف کرده‌اند.

آنها در ادامه خواستار توقف فوری این اقدامات و تشنج‌زدایی ایران از برنامه هسته‌ایش شده و همکاری کامل ایران با آژانس‌ بین‌المللی انرژی اتمی را ضامن اطمینان‌یابی از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران برشمرده‌اند.

در این بیانیه مشترک همچنین از ایران خواسته شده که با ادامه فعالیت بازرسان تعلیق‌شده آژانس موافقت کند.

چهار کشور صادرکننده بیانیه بر تعهد خود به راهکار دیپلماتیک و همچنین عزم این کشورها بر جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای به وسیله ایران تاکید کرده‌اند.

برگفته ای از سایت ایران امروز، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳