گیت الکترونیکی ورزشگاه آزادی کودک ۸ ساله را به کام مرگ سپرد

عماد صفی یاری کودک ۸ ساله در حال گذشتن از دروازه الکترونیکی ورزشگاه آزادی به علت برق گرفتی جان باخت . مسئولان بی کفایت مجموعه آزادی گیت های الکترونیکی را طبق دستور العمل کنفدارسیون فوتبال آسیا در ۶ آبان سال گذشته پیش از بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با مدیریت حسن کریمی در ورزشگاه آزادی نصب کردند . حسن کریمی با حکم وزیر ورزش به سمت هیئت مدیره این شرکت گماشته شد. روزنامه شرق در آن زمان از گماشته شدن روسای غیر ورزشی در امور ورزشی انتقاد کرده بود که نتیجه این انتصابات غیر علمی و سفارشی حکومت اسلامی را امروز با مرگ یه کودک ۸ ساله نظاره گر هستیم .