اعلام تشکیل مرکز رایزنی و هماهنگی نیروهای دموکراسی خواه ایران مدار

پاینده ایران

ملت ارجمند ایران،
ما، سه سازمان سیاسی حزب  مشروطه ایران – لیبرال دموکرات، حزب سکولار دموکرات ایرانیان و جبهه هفت آبان،
در فرايند برگزاری و میزبانی مشترک مراسم «۲۶ خرداد، روز ملی شیروخورشید»، بر آن شدیم که از این پس در يک همکاری نزديک تر، و با هدف برقراری سازوکاری برای همبستگی افزونترِ جریانهای سیاسی دموکراسی خواه، یک مرکز رایزنی و هماهنگی راه اندازی کنیم. این مرکز نقطه آغازی برای فعالیتهای مشترک و جلب همکاری دیگر جریانهای سیاسی باورمند به چهار اصل اساسی زیر خواهد بود:
۱- یگانگی ملت ایران و تمامیت ارضی کشور،
۲- التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر،
۳- برپایی یک دموکراسی لیبرال که ضامن جدایی کامل نهاد دین از دولت (state) باشد،
۴- گزينش شکل نظام دمکراتيک آينده، از سوی ملت ايران.

به اعتقاد ما، این چهار اصل مبنای هرگونه همکاری مشترک و چکیده تلاشهای ٤٥ ساله آزادیخواهان و میهن دوستان برای رهایی ایران از چنگال حکومت ستمگر جمهوری اسلامی است.

روشن است که اکنون، با تشکیل این مرکز، ميدان همکاری و برنامه ريزی می بايست گستره تر شده و هدفمند پيش رانده شود. هدف نهایی، دستيابی به يک همکاری سازمان يافته و فراگير برای فراهم ساختن آلترناتیوی شایسته در برابر ستم سالاری کنونی است که بتواند دستورکار آينده نزديک را برنهد و «دوران گذار به دموکراسی» را انجام پذير کند.

در این مسیر، آنچه هم اکنون ضرورت دارد هم اندیشی و هماهنگی نیروهای آزادی خواه است. جریانی که طیفی از انواع کنشگران سیاسی با حوزه های فعالیتهای گوناگون را در برگرفته و در وهله اول به دنبال شناسایی حوزه های اقدام مشترک و همکاری اجرایی در جهت فراهم آوردن زیرساخت ها و لجستیک انقلاب ملی باشد.

مرکز رایزنی و هماهنگی نیروهای دموکراسی خواه ایرانمدار بستر اینگونه هم اندیشیها و همکاری ذها خواهد بود و در این مسیر دست همه شما آزادی خواهان می هندوست را به گرمی می فشارد.

۲۶ خرداد ۲۵۸۳،

حزب مشروطه ایران، لیبرال-دموکرات،
حزب سکولار دموکرات ایرانیان،
جبهه هفت آبان