بنی گانتس: «دیوار ندبه به اندازۀ کافی برای همۀ ما درازا دارد»

بنی گانتس، رهبر ائتلاف «آبی – سفید» که مسئولیت تشکیل دولت آیندۀ اسرائیل را بر عهده دارد، روز گذشته به دیدگاه خود در بارۀ حکومت اسلامی ایران اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت جلوگیری از دستیابی این کشور به «توانائی دسترسی به سلاح اتمی»، گفت که او «راه حل‌های دیپلماتیک به این منظور را برتر می‌شمارد»، اما یادآور می‌شود که «در صورت ناکارآمد بودن چنین رویکردی، همۀ گزینه های دیگر روی میز است».

بنی گانتس که هم اینک برای تشکیل دولت آیندۀ اسرائیل با نیروها و شخصیت‌های سیاسی این کشور در حال مذاکره است، با اشاره به بحران فراگیر در خاورمیانه، «موقعیت امنیتی اسرائیل را آسیب پذیر» ارزیابی کرد و گفت که مهمترین تهدیدات در این زمینه «طرح‌های هسته ای حکومت اسلامی ایران و دخالت‌های منطقه ای این کشور» است.

او که روز سه شنبه ٢٩ اکتبر/٧ آبان، در برابر شورای حُکّامِ آژانس یهود در بیت‌المقدس سخن می‌گفت تاکید کرد که در این زمینه از «تهدیدها و پاسخ‌های مناسب برای آنها بخوبی» آگاه است و بر «نیازها اِشراف کامل» دارد.

او با اشاره به حضور نظامیان بلند پایۀ دیگر در رهبری ائتلاف «آبی – سفید»، و از جمله دو ژنرال ارتش اسرائیل، «موشه یالون» و «گابی اشکِنازی» که همانند خود او در گذشته ریاست ستاد ارتش این کشور را بر عهده داشته‌اند، گفت که «مجموع ١٠٠ سال تجربۀ آنان در زمینۀ امنیتی، در هیچ حزب یا ائتلاف دیگری وجود ندارد».

بنی گانتس تاکید کرد که در نظر او «راه حل دیپلماتیک همواره از اولویت برخوردار است» اما افزود که اگر این راه به نتیجه نرسد «کلیۀ گزینه ها برای پیشگیری از دست یافتن حکومت اسلامی ایران به داشتن سلاح اتمی قابل بهره برداری است» و «در صورت نیاز [می‌توان به] عملیات [نظامی] متوسل شد». وی با تاکید گفت «آنچه می‌گویم یک شعار نیست، واقعیت است و من با اظهار آن می‌دانم از چه حرف می‌زنم».

وی بی آنکه نامی از بنیامین نتانیاهو ببرد، با اشارۀ تلویحی اما روشن به رفتار او، به طعنه گفت پرداختن به «این مسائل با حرف کمتر و عمل بیشتر» صورت می‌گیرد.

بنی گانتس در سخنان خود گفت که دیدگاه او به «کلیۀ جریان‌های یهودیت باز است» و او سیاست اشاعۀ «کثرت گرائی» را دنبال خواهد کرد و در این راستا اقدامات لازم را برای گشایش میدان «دیوار ندبه» به جریان‌های غیر ارتدوکس به اجرا خواهد گذاشت. وی گفت «دیوار ندبه به اندازۀ کافی برای همۀ ما درازا دارد».

بنی گانتس تا روز ٢٠ نوامبر برای تشکیل دولت آیندۀ اسرائیل مهلت دارد.

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه (آر اف آی)، ۳۰-۱۰-۲۰۱۹