آیا پهباد های جدید میزان تهدید اهداف شناسایی شده را ارزیابی میکنند؟

به گزارش روزنامه ایزوستیا، در مانور نظامی ماه سپتامبر روسیه به نام تسنتر- ۲۰۱۹ که به همراهی چین انجام شد، پهباد های کوچکی آزمایش شد که با دخالت حداقل نیروی انسانی، هدف خود را شناسایی و مورد حمله قرار می‌دهند. این پهباد ها ی ۱۵ کیلویی، اورلان ۱۰ اس نام دارند که می‌توانند ۶ کیلو مهمات حمل کنند. در زمان حمله این پهباد ها با استفاده از بمب و موشک های هدایت شونده، اهداف فرضی را منهدم کردند.

سیستم رادیویی و رادار این پهباد ها بطور مستقل ، بدون نیاز به ارتباط با تجهیزات دیگر، اهداف را پیدا کرده و دوربین‌های ویدئویی تعبیه شده در پهباد ها منهدم شدن هدف را ثبت می‌کنند . تعدادی از ۲۰۰۰ پهباد اورلان ۱۰ روسیه البته بدون مهمات، چند سالی در سوریه مورد استفاده بوده اند و اندازه کوچک این پهبادها توجه کارشناسان نظامی را جلب کرده است.

پهباد اورلان-۱۰ در هنگام پرواز می‌تواند حداکثر ۳۳ پوند را حمل کند و به این دلیل فقط امکان حمل موشک های کوچک را دارد. این پهباد ها نه تنها اهداف را مشاهده و تعقیب می‌کنند، بلکه از روش موسوم به شناسایی مثبت استفاده می‌کنند. روش شناسایی مثبت در واقع به غیر از پیدا کردن هدف، میزان جدی بودن تهدید احتمالی ناشی از آن را ارزیابی می‌کند.

بنابراین اگرچه این پهباد ها توسط خلبان با کنترل از راه دور هدایت می‌شوند، ولی خود می‌توانند اهداف را مشاهده، شناسایی کرده، راجع به جدیت تهدید آن قضاوت کرده و آن را منهدم کنند. بعضی کارشناسان در مورد درستی ادعای توانایی عملیاتی این پهباد ها تردید دارند، اما در صورتی‌که این پهباد ها به واقع چنین توان عملیاتی داشته باشند، روسیه به پیشرفت قابل ملاحظه ای در فن آوری نظامی دست یافته است.

منبع: سایت Defence One