طرح استیضاح ترامپ «روز دوشنبه» به مجلس سنای آمریکا ارجاع می‌شود

چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا می گوید نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان روز دوشنبه آینده طرح استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق این کشور را به سنا خواهد فرستاد.

ادامه ◄

روزنامه‌های پاریس: آیا رئیس جمهوری آمریکا با اطمینان بیش از پیش به استقبال انتخابات ماه نوامبر می‌رود؟

لیبراسیون روزنامه چپ‌گرای صبح فرانسه در چندین صفحه از شماره امروز خود گزارش مفصلی در مورد تنش‌های اخیر میان دموکرات‌ها و جمهوری خواهان آمریکا نوشته است

ادامه ◄