میشل باشله، خواستار «سبک کردن و یا تعلیق» مجازات‌های بین‌المللی علیۀ رژیم‌های ایران، ونزوئلا، کوبا و کرۀ شمالی شد.

خانم میشل باشله، کمیسرعالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌ای بر «حساسیت دوران» کنونی «برای سلامت عمومی در جهان» تاکید کرد

ادامه ◄