سخنرانی لایو دکتر جلال ایجادی: آیا پس از سرنگونی حکومت اسلامی، سکولاریسم کافی است؟ جامعه سکولار با آخوندها چه خواهد کرد؟