اعلامیه در مورد تهدید جنایتکارانه علیه جان شاهزاده

هموطنان ارجمند،

تهدید صریح دشمنان کشور – ملت ایران به حذف فیزیکی «مانعی» که در وجود شاهزاده رضا پهلوی تشخیص داده شده، آشکارا از این واقعیت حکایت می کند که نه تنها دست نشاندگان جنایتکار حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، بلکه جمع دشمنان یکپارچگی ملت ایران و تمامیت ارضی این کشور دریافته اند که اکنون ایرانیان آینده نگر و دلسوز کشورشان معتمدی درست کردار را در بین خیل شخصیت های سیاسی اپوزیسیون یافته و هر رور بیشتر از روز پیش بر گرد او گرد می آیند؛ مردی که، با همهء دشمنی هائی که بخشی از ملت ایران با پدر و پدر بزرگ اش انجام داده اند، و واکنش طبیعی فرزندشان می توانسته نوغی قطع رابطهء ذهنی و باطنی با کشورمان باشد، ۴۴ سال است که دمی بی یاد ایران سر نکرده و، بی چشمداشت هیچ پاداش معینی، در راه دفاع از منافع ملت ایران عمل کرده است.

لذا باور کردنی است که هر کس ایران را دوست نمی دارد یا استمرار حکومت اسلامی را می خواهد، با توجه به استقبال روزافزون مردم از این شخصیت، او را «مانع» کار خود ببیند و نه در ذهن که در علن و عمل خواستار «حذف» او شود.

ما سکولار دموکرات های ایران این موضع جنایت کارانه را بشدت محکوم کرده و از شاهزاده و همکاران شان می خواهیم که از این پس با احتیاط بیشتری مراقب حضور در جلسات و اجتماعات باشند؛ چرا که این گروه نابکار و این دشمنان جنایت کار هیچ ملاحظه ای در بیان نیات شوم خود بخرج نداده اند.

ما، همچون صدها هزار ایرانی دیگر، مدت ها است که شاهزاده رضا پهلوی را بعنوان وکیل خود انتخاب کرده و از او در این مأموریت سهمگین نیز با تمام دل و جان حمایت می کنیم.

۶ خرداد ۱۴۰۲ – ۲۷ ماه مه ۲۰۲۳

جنبش سکولار دموکراسی ایران

کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ایران

حزب سکولار دموکرات ایرانیان