گزارش مصوبات هشمین مجمع عمومی عادی حزب سکولار دموکرات ایرانیان

هشمین مجمع عمومی عادی سالانهء اعضاء حزب سکولار دموکرات ایرانیان، در ساعت ۶ عصر اروپای مرکزی، در تالار زووم حزب آغاز بکار کرد. این نشست را در ابتدا اینجانب، بعنوان رئیس سنی مجمع، با خوش آمد گوئی به حضار گشودم و توضیح دادم که چون انتخابات بصورت اینترنتی انجام شده بر اساس اطلاعاتی که آقای شمس الدین دارابی در اختیار مجمع گذاشته اند نتایج اعلام خواهد شد.

سپس برای انتخاب رئیس جلسه رأی گیری شد و اعضاء متفقاً اینجانب (نوری علا) را بعنوان رئیس نشست انتخاب کردند.

از آنجا که نشست در اطاق مجازی زووم انجام شده و مذاکرات ضبط تصویری می شدند، اینجانب داوطلب شدم که این گزارش را بلافاصله پس از پایان نشست تهیه کرده و در اختیار معاون دبیر اجزائی حزب بگذارم تا برای هموندان ارسال شده و در خبرنامه و سایت حزب و سایت جنبشس کولار دموکراسی ایران منتشر شود.

مصوبات زیر از این پس قانونی خواهد بود:

۱٫ در مورد اصلاح مرامنامه و بنیادنامهء حزب پیشنهاد خاصی (جز آنچه در بند دو می آید) به حزب نرسیده بود و این دو سند با همان یک تصحیح برای یک سال دیگر تصویب شدند.

۲٫ سمت دبیر کلی حزب از بنیادنامه حذف شده و بجای آن سمت دبیر اجرائی حزب، با همان وظایف، افزوده می شود.

۳٫ آقای شهرام عباسپور بعنوان دبیر اجرائی حزب برای مدت یک سال انتخاب شده اند.

۳٫ آقای شهرام عباسپور آقای شمس الدین دارابی را بعنوان معاون خود انتخاب کردند.

۴٫ خانم سپیده قیاسوند در سمت خود بعنوان سرپرست شورای مرکزی حزب ابقا شدند.

۵٫ اینجانب، بر اساس پیش بینی های بنیادنامه حزب، بعنوان دبیرکل سابق، به سمت مشاورت حزب انتخاب شده و همچنین در دو سمت دیگر خود بعنوان دبیر دفتر انتشارات و صندوقدار حزب ابقا شدم.

۶٫ آقای افشین بابازاده در سمت خود بعنوان دبیر کمبسیون حل اختلاف ابقا شدند.

۷٫ تصمیم گرفته شد که در سال پیش رو نیز شرکت کنندگان در هر جلسه حکم اعضاء شورای مرکزی حزب را داشته و دارای حق رأی باشند.

۸٫ از آنجا که در کنگره قبلی تصمیم گرفته شده بود که از اعضاء حق عضویت دریافت نشود، سازمان غیر انتفاعی امریکائی به نام های «مرکر مطالعات سکولار دموکراسی» و «آرت فاند» هر کجا که لازم می آمد مخارج حزب را تأمین کرده و تا پایان سال ۲۰۲۳ به این کار ادامه می دهند. در آغاز سال جدید روشن خواهد شد که آیا این دو سازمان غیر انتفاعی امریکائی به کمک های خود ادامه خواهند داد یا نه.

کنگره حزب، با درود به یاد جانباختگان انقلاب ملی ایران و جنبش مهسا به کار خود پایان داد.

          رئیس و منشی هشمین مجمع عمومی حزب

          اسماعیل نوری علا

۱۳ مهر ۱۴۰۰ – ۵ اکتبر ۲۰۲۱