قرآن سوزی گروه افراطی؛ احضار کاردار سوئد در تهران

دولت سوئد به حزب راستگرای “راه سخت” گروه، مجوز تظاهرات ضد اسلامی داده و رهبر حزب قرآن را آتش زده است. سوزاندن قرآن به درگیری‌های خشونت‌بار میان مسلمانان و پلیس کشیده شد. ایران کاردار سوئد را برای اقدام فوری احضار کرد.

ادامه ◄

روزنامه اسپانیائی ال پائیس: افشای ابعاد جدیدی از کمک‌های مالی مجاهدین خلق به رهبران راست افراطی اسپانیا

روزنامه اسپانیایی “ال پائیس” ابعاد جدیدی از حمایت‌های مالی سازمان مجاهدین خلق را به رهبران حزب وُکس، حزب راست افراطی اسپانیا فاش ساخته است.

ادامه ◄