هورامان، منطقه تاریخی کردستان به چه نامی برای جهانی شدن به یونسکو می رود

به گفته مدیر کل پایگاه وزارت میراث فرهنگی در کرمانشاه، اورامان در انتظار «بازدید نهایی ارزیاب یونسکو به روستاهای منطقه» می باشد. و پس از این بازدید، هورامان برای جهانی شدن به یونسکو فرستاده خواهد شد.

ادامه ◄

شورای اسلامی شهر همدان در تدارک ویران کردن میدان تاریخی مرکز شهر

بنا بر گزارش خبرگزاری ها شورای اسلامی شهر همدان در تدارک شروع عملیات ساخت و ساز اطراف میدان تاریخی همدان است؛ عملیاتی که در نهایت این میدان تاریخی را ویران خواهد ساخت

ادامه ◄

«بازآفرینی» نامی تازه برای چپاول و ویران‌گری محوطه ها و بافت های تاریخی. نوشته شهرام صداقت ـ تهران

روز گذشته رسانه های دولتی خبر کوتاهی، از نشستی، را منتشر کردند تحت عنوان «در طرح بازآفرینی محلات تاریخی قزوین قائل به حفظ میراث فرهنگی هستیم»

ادامه ◄

آیا کاخ مرمر هم محل عیش آقایان شده؟ نوشته شهرام صداقت ـ تهران

ا باز شدن پرونده های فساد تک تک مسئولین حکومتی در چندین سال گذشته، اکنون دیگر کاملا روشن است بیشتر دعواهایی که برسر تصرف قصرها و خانه های تاریخی و دارایی ها مصادر شده مردم از ابتدای انقلاب تا کنون بین ادارات

ادامه ◄