لحظاتی بدتر از سال‌‎های ۱۳۷۰ را تجربه می‌کنیم

ضیاء الحق شمس، استاد دانشگاه در کابل در گفتگو با زمانه از نگرانی‌اش برای آینده اندیشه و فرهنگ در افغانستان طالبان می‌گوید و اکنون را چنین توصیف می‌کند: «ابهام، تاریکی و بیسرنوشتی، ترس و ناامیدی عمیقاً همه جا احساس می‌شود. در و دیوار خاموش شده اند. روزی است که انتظار آن نمی‌رفت.»

ادامه ◄

درخواست طالبان: کابل بدون درگیری تسلیم شود

همزمان با انتشار گزارش‌های متعدد درباره حضور طالبان در نزدیکی شهر کابل، گروه طالبان با صدور اطلاعیه‌ای خواسته است که شهر کابل بدون درگیری تسلیم شود و نیروهای این گروه به صورت «مسالمت آمیز» وارد شهر شوند و روند انتقال قدرت صورت گیرد.

ادامه ◄