مانور نظامی روی سپیده قلیان!

چند هفته پیش که سردار معظم قالیباف ریاست مشروطیت جمهوری اسلامی فرمودند که ارتش جمهوری اسلامی یکی از پرقدرت‌ترین ارتش‌های دنیاست، خیلی‌ها پوزخند تمسخر زدند و یک نفر نوشت سردار­­­­ لابد شب بادمجان خورده بوده. اما این هفته که خبر رسید سی تن از نفرات ارتش و سپاه و امنیت جمهوری اسلامی، برای دستگیری سپیده قلیان به خانه او یورش برده‌اند

ادامه ◄