به یاد شادروان دکتر محمد ملکی

“ریاست دانشگاه تهران” به نام دکتر محمد ملکی گره خورده است، سمَتی که مایۀ نیکنامی و سرافرازی و در عین حال رنج و عذاب او شد… دکتر ملکی تعطیلی دانشگاهها را تاب نیاورد و در موضعی صریح آن را “کودتا” نامید. این نوع موضعگیری از سوی دادستانی انقلاب تحمل نشد چرا که بیش از دو سال از انقلاب گذشته بود و طبق معمولِ عموم انقلابها، دوران مدارا و دوستی و برادری انقلابیون به سر آمده و روزهای نابردباری و عداوت و خشونت از راه رسیده بود!

این شد که دکتر ملکی را دستگیر و به جرم و گناه ناکرده، ابتدا به اعدام و سپس به ده سال زندان محکوم کردند. او را به هر اتهامِ ممکن متهم و به هر شیوهای آزار و اذیت کردند. او خود شرحی از این شکنجهها به دست داده است.

ادامه ◄

بیانیه جمعی از دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاههای ایران پیرامون برگزاری تظاهرات ۲۳ و ۲۴ دیماه ۹۸

بیانیه جمعی از دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاههای ایران پیرامون برگزاری تظاهرات سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ دیماه ۱۳۹۸

ادامه ◄

‍ سها مرتضایی دانشجوی ستاره د ار دانشگاه تهران در تحصن

به گزارش سایت ایرنا (مستقر در ایران) سها مرتضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران در اعتراض به محرومیت از ادامه تحصیل در مقطع دکتری، اقدام به تحصن در محوطه پردیس مرکزی این دانشگاه کرد.

ادامه ◄