فرانسه دسترسی به پرونده ناپدیدشدگان جنگ استقلال الجزایر را آزاد کرد

دولت فرانسه با صدور فرمانی که در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، دسترسی به حدود صد پرونده بایگانی درباره ناپدیدشدگان جنگ الجزایر در فاصله سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ را برای عموم آزاد کرد.

ادامه ◄

امانوئل ماکرون کلیۀ موسسات آموزشی را از کودکستان تا دانشگاه تعطیل اعلام کرد

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، پنج‌شنبه شب ١٢ مارس در یک گفتار تلویزیونی خطاب به شهروندان این کشور اعلام کرد که ویروس کرونا در آغاز روند شیوع خویش در فرانسه است

ادامه ◄

ماکرون در پیکار با جدایی گرایی اسلامی در فرانسه از مساجد تا مدارس. نوشته ناصر اعتمادی

رئیس جمهوری فرانسه در برابر معضلی بزرگ قرار گرفته است : او می خواهد علیه “جدایی گرایی اسلامی” و قوانین تحمیلی اسلامگرایان در جمهوری فرانسه به مقابله برخیزد

ادامه ◄