سلام بازار به یوروی ۲۰ هزار تومانی

در حالی که رئیس کل بانک مرکزی عصر دیروز وعده داده بود که قیمت ارز را کنترل خواهد کرد، در معاملات امروز، قیمت دلار با افزایش ۶۵۰ تومانی به ۱۷ هزار و ۷۵۰ تومان و قیمت یورو نیز با ۱۲۰۰ تومان افزایش به ۲۰هزار تومان رسید. قیمت خرید یورو در بازار نیز به ۱۹ هزار و ۷۵۰ تومان افزایش یافت.

ادامه ◄