تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی مقابل سازمان برنامه و بودجه

بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش سه شنبه ۲۰ مهر با تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه به بی توجهی دولت و مسئولان این سازمان به پرداخت مطالباتشان اعتراض کردند.

تعدادی از بازنشستگان برای شرکت در این تجمع از شهرهای مختلف به تهران سفر کرده بودند. اعتراض بازنشستگان از جمله به عدم پرداخت پاداش آنان بر می‌گردد که بیش از یک سال پیش تصویب شده اما به حساب بازنشستگان واریز نشده است.

یک سخنگوی معترضان در تجمع امروز از تحمیل این شرایط به بازنشستگان انتقاد کرد و خطاب به مسئولان گفت: «مطمئن باشید اینجا می‌مانیم تا حقمان را بگیریم.»

نارضایتی از وضعیت نامناسب معیشتی و درمانی در میان بازنشستگان فراگیر است و آن‌ها امیدوار هستند با اجرای قانون همسان سازی حقوق‌شان افزایش پیدا کند. دولت تا کنون از اجرای آن خودداری کرده است.

خواست همسان سازی حقوق بازنشستگان مورد حمایت تشکل‌های صنفی معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری است. یکی از موارد اعتراض تجمع سراسری معلمان که قرار است پنجشنبه ۲۲ مهر به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در شهرهای مختلف برگزار شود نیز اجرا نشدن همسان‌سازی بازنشستگان است.

برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱