حقوق مرداد ۵ میلیون نفر از بازنشستگان پرداخت نشده، خزانه دولت خالی است

بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی خود را به شکلی جدی نشان داده است. مستمری و حقوق مردادماه بازنشستگان عضو عموم صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی پرداخت نشده و تبعات آن سبب عزل ناگهانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شد.

ادامه ◄

زنان کارگر، استثمار کارفرما و بازنشستگی اجباری

در حالی که مثل همیشه مقنعه‌اش را تا پیشانی پایین کشیده و سرگرم کار خود است، به اتاق رییس فراخوانده می‌شود. رییس به او می‌گوید: «مبارکه! امروز سالروز استخدامت است و ۲۰ سال خدمتت تمام شد. حالا برو بخش اداری تا برای کارهای بازنشستگی‌ات اقدام شود.»

ادامه ◄

تجمع اعتراضی پرستاران: قانون سختی کار، حق مسلّم ماست

پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های سازمان تأمین اجتماعی در حالی بیش از یکسال است در خط مقدم مبارزه با کرونا ازجان‌گذشتگی می‌کنند که وزارت کار در روندی غیرقانونی، حقوق آنها را مشمول «سختی کار» نمی‌کند.

ادامه ◄