برگزاری تجمع اعتراضی

چهارشنبه بیست و سوم اسفندماه، گروهی از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت، جمعی از کارگران تعمیرات خط راه آهن یزد در مقابل ساختمان استانداری این استان و شماری از پرستاران شاغل در بیمارستان بهشتی یاسوج در محوطه این بیمارستان با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

کارکنان معترض خواستار “حذف کامل سقف‌ حقوق، حذف محدودیت حق‌ سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰” شدند.

تجمع اعتراضی کارگران تعمیرات خط راه آهن یزد
به گزارش ایرنا، امروز چهارشنبه بیست و سوم اسفندماه، حدود صد نفر از کارگران تعمیرات خط راه آهن یزد، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان استانداری این استان، دست به تجمع زدند.

این کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه، نداشتن امنیت شغلی، فقدان بن کارگری و عدم بهره مندی از بیمه تکمیلی ابراز نارضایتی کردند.

آنها همچنین اعلام کردند که شرکت طرف قرارداد، از آنها خواسته است قرارداد جدید سال آینده را بدون مطالعه مفاد آن امضا کنند. در این بخش حدود ۴۰۰ نفر مشغول به کار هستند و این دومین بار است که کارگران خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.

پرستاران بیمارستان بهشتی یاسوج تجمع اعتراضی برگزار کردند
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۴۰۲، شماری از پرستاران شاغل در بیمارستان بهشتی واقع در یاسوج در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در محوطه این بیمارستان تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این پرستاران در اعتراض به عدم واریز تعرفه و میزان کارانه یک ساله خود صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱۴ مارس۲۰۲۴