هشدار مقام ضدجاسوسی آمریکا در مورد دخالت رژیم‌های ایران و روسیه و چین در انتخابات

کمتر از سه ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یک مقام ارشد ضدجاسوسی این کشور در مورد احتمال بالای دخالت ایران و روسیه و چین در این انتخابات با هدف اثرگذاری بر نتیجه آن هشدار داد.

ادامه ◄