برای یک زندگی معمولی؛ انتخابات

می دانیم که کشورهای کنونی دنیای مدرن، حداقل به لحاظ نظری، قرار است بر اساس حاکمیت، اراده و انتخاب ملت ها اداره بشوند و اکثر دولت های جهان که در سازمان ملل متحد عضویت دارند یا تسلیم این حاکمیت شداند یا از طریق استفاده از تدابیری نامتعارف و با تظاهر به پذیرش حاکمیت ملت، آن را نادیده می گیرند و خنثی می کنند.

ادامه ◄

برای یک زندگی معمولی؛ شایسته سالاری

شایته سالاری به شیوه‌ای از مدیریت گفته می‌شود که در آن دست‌اندرکاران بر پایه توانایی، تخصص و شایستگی‌ها‌شان برگزیده می شوند و موقعیت اجتماعی و نسبت های خویشاوندی و یا قدرت مالی شان در این گزینش نقشی ندار

ادامه ◄

برای یک زندگی معمولی؛ شهادت در برابر کرامت

یکی از ویژگی های جوامع پیشرفته که زندگی نرمال و معمولی در آنها جریان دارد، اهمیتی است که این جوامعه برای کرامت انسان قائلند. کرامت انسانی مفهومی پیچیده و چند وجهی است که ارزش و اهمیت ذاتی هر انسانی را در بر می گیرد.

ادامه ◄

برای یک زندگی معمولی؛ حقوق کودک

اگر براس مقایسه با جوامعی که در آنها زندگی متمدنانه و معمولی جاری است، نگاهی هم به وضعیت کودک و نوجوان در چند سال اخیر در ایران و  نحوه برخورد حکومت اسلامی به آنها بندازیم، مثال های زیادی از تبعیض را مشاهده خواهیم کرد

ادامه ◄

برای یک زندگی معمولی؛ تاریخ زدائی

تاریخ و میراث تاریخی و فرهنگی به افراد یک ملت اجازه می دهد تا ریشه های خودشان را ردیابی کننده و تاریخ اجدادی خودشان را درک کنند. بعلاوه میراث مادی تاریخی شامل شگفتی های معماری، نشانه های طبیعی و مکان های تاریخی است که ممکن است به دلیل زیبایی و اهمیت تاریخی مورد قدردانی قرار بگیرند

ادامه ◄

برای یک زندگی معمولی؛ وضعیت گردش نخبگان

یکی از شاخص های بنیادین نظام های باز و مردم سالار، که سکولار دموکراسی در آن به درستی تحقق پیدا کرده و مردم از نعمت یک زندگی معمولی برخور دارند، این است که هیچ منصبی مادام العمری نبوده و نخبگان و مدیران جامعه در بازه های زمانی جا عوض می کنند و یا جای خود را به نیروهای تازه نفس می دهند

ادامه ◄

برای یک زندگی معمولی؛ محیط زیست

«محیط زیست» در یک تعریف عمومی و غیر تخصصی، به فضایی گفته می شود که ما انسانها در آن زندگی می‌کنیم. این فضا می تواند شامل خشکی ها از جنگل گرفته تا کوه ودشت و بیابان و آبها از نهر، رودخانه، دریاچه، دریا گرفته تا اقیانوسها بشود. ا

ادامه ◄

برای یک زندگی معمولی؛ نقش سیاسی رضایت

رضایت اجتماعی تجربه ای است که افراد در نتیجه تعاملات خودشان در اجتماع به دست می آورند. این احساس باعث می شود که حس تعلق در افراد جامعه قوی تر بشود و هر فرد بتواند در محیط های مختلف اجتماعی، از ارتباط مطلوب و تجربیات مثبت بهره مند شود.

ادامه ◄

برای یک زندگی معمولی؛ خشونت و مدارا

حتما شما هم توجه کردید که میزان خشونت و عدم تحمل همدیگر، در جامعه امروز ایران به شدت بالا رفته و اغلب مردم در کمترین برخورد بیشترین پرخاشگری و خشونت را از خودشان بروز می دهند و هر مواجهه کوچکی می تواند به عواقب وخیمی منتهی بشود.

ادامه ◄

برای یک زندگی معمولی؛ مشکل داشتن مذهب رسمی

در این برنامه قصد داریم در مورد مذهب رسمی در یک کشور صحبت بکنیم. اما قبل از ورود به مطلب لازم است که توضیح بدهیم چرا از «مذهب رسمی» صحبت می کنیم و نه از دین رسمی. بخصوص که در زبان فارسی مرزهای معنایی بسیاری از واژه ها برداشته شده و اشخاص بسیاری عموما تفاوت چندانی مثلا بین دین و مذهب قائل نیستند.

ادامه ◄

برای یک زندگی بهتر؛ گفتمان نسل امروز

تاریخ را می شود از زاویه ها و براساس پرسش های مختلفی بررسی کرد. یکی از این زاویه ها و پرسش ها مربوط می شود به دلایل جامعه شناختیِ تغییر گفتمانی که خواست ها و دیدگاه های یک نسل را از نسل های پیشین در خودش منعکس می کند

ادامه ◄

برای یک زندگی معمولی؛ دولت رفاه

اگر تعریف زندگی معمولی را وضعیتی بدانیم که در آن همه برنامه‌ریزی‌های دولت، نه برای تحقق اهداف ایدئولوژیک یا مذهبی، بلکه در راستای برآوردن نیازهای مردم و ایجاد رفاه برای آنها صورت بگیرد، خودبه‌خود معلوم می‌شود که چرا حکومتی مثل آنچه که به خودش نام جمهوری اسلامی داده را نمی‌شود فراهم آورنده رفاه ملت ایران دانست

ادامه ◄

برای یک زندگی معمولی؛ مشکلات بازنشستگی

بازنشستگی به این معنا است که فرد بعد از اینکه مدت معینی را در حرفه یا حرفه هایی در جامعه سپری کرد و پا گذاشت به مرحله سالخوردگی از دریافت درآمد ماهانه ای برخوردار می شود تا به کمک آن بتواند بدون وابستگی به دیگران به زندگی خودش تا پایان عمر ادامه بدهد

ادامه ◄