از مشروطه تا سکولار دموکراسی؛ فرهنگ همچون زیربنای زندگی اجتماعی

چرا ملت ما، در پس صد و اندی سال که از انقلاب مشروطه که با نوید سکولار دموکراسی همراه بود، به انقلاب اسلامی رسیده و حالا چطوری می‌شود از این مهلکه خلاص شد؟ و راه رسیدن به سکولار دموکراسی را چکونه می شود در پی گرفت؟

ادامه ◄

از مشروطه تا سکولار دموکراسی؛ ماهیت رابطه جهان بینی با فرهنگ

در برنامه گذشته توانستیم مختصراً به برخورد مغز و عقل و ذهن آدمی با محیط بیرون از پیکرش و حتی با خود اجزاء پیکرش بپردازیم و نشان بدهیم که چگونه خبرهای بیرون از مغز بوسیله پنج تا حسی که ما داریم به مغز ما می‌رسد.

ادامه ◄

از مشروطه تا سکولار دموکراسی؛ شناخت و جهان بینی

در برنامه پیش ما به بخش مقدماتی این نکته اختصاص دادیمش که انسان چطوری دنیای اطرافش را یا محیط اطرافش را درک می کند و می فهمد؟ و گفتم که مغز ما در یک اطاق تاریک و بسته به نام جمجمه زندانی است و از طریق پنج وسیله ای دارد از جهان اطرافش عکس می گیرد و به کمک این عکس ها به شناخت جهانش دست پیدا می کند.

ادامه ◄

از مشروطه تا سکولار دموکراسی؛ از مرزبندی تا ادراک

ما نخست چندین برنامه را به مفهوم و کارکرد «مرز» اختصاص دادیم و گفتیم که انسان قادر است که با ترسیم مرزهای واقعی یا خیالی یا قرارداردی، جهان را تکه تکه کند و به هر تکه نامی بدهد و از طریق این تکه تکه کردن مقدمات پیدایش زبان را فراهم بکند.

ادامه ◄

از مشروطه تا سکولار دموکراسی؛ تفاوتهای سازمان و نهاد

بعد از پخش برنامه هفته پیش در مورد تعریف سیستم های اجتماعی و اینکه سیستم های اجتماعی را به دو دسته سازمان و نهاد تقسیم کردم و توضیحاتی هم در مورد تفاوت این دو نوع سیستم دادم، چندین ایمیل از مخاطبان هم اندیشی مان دریافت داشتم.

ادامه ◄

فراخوان مشترک سه سازمان سیاسی احزاب مشروطه، سکولار دموکرات و جبهه ۷ آبان برای روز ملی شیر و خورشید

انتخاب روز تولد جاویدنام مجیدرضا رهنورد به عنوان روز ملی شیروخورشید می تواند به یکی از نقاط عطف در اتحاد جریان‌های میهن‌دوست تبدیل شود

ادامه ◄

از مشروطه تا سکولار دموکراسی؛ گروه بندی های اجتماعی

در این برنامه بر می گردم به آن کاری که در مورد تفکیک مفهوم / واژه ها آغاز کرده بودیم و برای این کار از واژه / مفهوم «مرز» مدد گرفته بودیم. گفتیم که مرزها یا واقعی و طبیعی هستند، یا قراردادی و انسان نهاده و آدمیانی که در دو سوی یک مرز واقع می شوند به دلایل مختلفی از هم جدا می‌شوند

ادامه ◄

از مشروطه تا سکولار دموکراسی؛ مرز و سیاست های داد و ستد

در برنامه های گذشته گفتیم که آنهائی که در یک سوی مرز زندگی می کنند با همدیگر یگانه‌اند و مردمانی را که در آن سوی مرز سرزمین خودشان زندگی می کنند بیگانه می دانند و بین این دو یگانه ها و آن بیگانه ها بین این دو دسته آدم، روابط مختلفی برقرار است؛ از صلح و جنگ گرفته تا دوستی و دشمنی

ادامه ◄

از مشروطه تا سکولار دمومراسی؛ مرز سیاست های داد و ستد

یکی از مهمترین روابط مابین مردمان دو سوی یک مرز که یکی یگانگان باشند که بقیه دنیای آن سوی مرز خودشان را بیگانه محسوب می کنند، موضوعی است که آن را با نام صادرات و واردات و اصطلاح کلی داد و سند می شناسیم

ادامه ◄

از مشروطه تا سکولار دموکراسی؛ تصرف و اشغال

و من امروز می خواهم درباره همین آخری، یعنی اشغال که فرنگی به آن می گویند (occupation) بیشتر تمرکز کنم. در عین حال سعی می کنم بحثم را از محدوده تفکر سیاسی زیاد دور نکنم. چرا که «اشغال» در عربی به مشغول بودن و مشغله و اشتغال و شغل داشتن و نظایر آن هم مربوط است ا

ادامه ◄

از مشروطه تا سکولار دموکراسی؛ سیاست همجواری

من اما امروز می خواهم با اجازه شما تمرکزم را بر روی فقط یکی از عوارض وجود مرز بگذارم و آن هم عارضه ای است که آفریننده مفهوم «مجاورت» (همسایگی) است و می‌خواهم نشان دهم که همین مجاورت بروز چه صورت های گوناگونی را ممکن می کند و چه واژه هائی را در زبان می آفریند

ادامه ◄

از مشروطه تا سکولار دموکراسی؛ مرز و آفرینش زبان

در راستای پیدا کردن عناصر مفقودی که باعث شده اند که انقلاب ناقص مشروطه به حکومت آخوندها ختم بشود، ما در این سلسه برنامه ها از مرحله خیلی ابتدائی، یعنی از آشنائی با واژه‌هائی که عاقبت پایه های سکولار دموکراسی را بعنوان مکمل مشروطیت می سازند آغاز کرده ایم

ادامه ◄

از مشروطه تا سکولار دموکراسی؛ کشور–از تحول جغرافیا به سیاست

امروز می خواهم که راجع به یک کلمه ای صحبت بکنم که مستقیما برمی گردده به بحث ما راجع به سکولار دموکراسی و بحث ما را از حوزه جغرافیا، چون تمام این حرفها که در جلسه پیش می زدیم کلماتی بود که در حوزه جغرافیا مطرح بود،

ادامه ◄