دستگاه اطلاعاتی آلمان: ایران به دنبال ساخت اسلحه کشتار جمعی استگزارش های اطلاعاتی آلمانی میگوید که ایران در صدد توسعه برنامه تسلیحات جنجال برانگیز خود و ساخت اسلحه کشتار جمعی است.
شبکه خبری آمریکایی «فاکس نیوز» گزارش داد که به سندی اطلاعاتی از دفتر ایالت باواریای آلمان دست یافته که تاریخ آن به ماه مه جاری باز میگردد. این سند به شکلی مفصل، فعالیتهای تسلیحاتی سال گذشته ایران را شرح میدهد.

برپایه این گزارش، دفتر حمایت از قانون اساسی ایالت باواریا در این سند نوشته است: «ایران کشوری پر خطر است که سعی میکند ضمن توسعه سامانه تسلیحات سنتی خود، به تولید اسلحه کشتار جمعی نیز دست یابد».
برپایه گزارش اطلاعاتی آلمانی، اسلحه کشتار جمعی که ایران میخواهد به آن دست یابد «شامل اسلحه اتمی، بیولوژیکی و شیمیایی میشود».
طرحهای سری و پولهای مشکوک
از سویی ریچارد گرینل سفیر آمریکا در آلمان روز سهشنبه ۲۸ مه به شبکه فاکس نیوز گفت: «ما میدانیم که نظام ایران به دنبال پول برای تامین مالی فعالیتهای خبیثانه خود است. از همین رو بسیار ضرورت دارد ایالات متحده با متحدان اروپایی برای جلوگیری از دست یابی این نظام به این اموال، تلاش مشترک کند».
گرینل ادامه داد: «از طرحهای سری و اموال مشکوک استفاده خواهند کرد، از این رو باید چشمانمان را باز نگهداریم».
گزارش اطلاعاتی آلمانی همچنین نوشته است: «به منظور دستیابی به تکنولوژی و قطعات لازم برای اسلحه، کشورهای ایران و کره شمالی تلاش میکنند با کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته همچون آلمان، روابط تجاری برقرار کنند».
دستگاه جوش پرتور الکترونیکی
بنا بر گزارش ۳۳۵ صفحهای، سال گذشته ماموران پلیس آلمان از ارسال دستگاه جوش پرتو الکترونیکی به ایران جلوگیری کردند.
این گزارش می افزاید: «تلاشهای فراوانی برای مخفی نگاه داشتن نهاد دریافت کننده دستگاه در ایران صورت گرفت. از این رو از یک شرکت مالایی استفاده شد که مرکزش در باواریا است. مدیر این شرکت به اتهام تلاش برای فروش دستگاه به ایران و نقض قانون صادرات آلمان محکوم شد».
این گزارش در حالی منتشر میشود که ایران اوایل ماه جاری تهدید به تعلیق تدریجی تعهداتش در چارچوب توافق هستهای (برجام) و شدت بخشیدن به غنی سازی اورانیوم با غنای پایین کرده است.

نقل از العربیه