شهبانو فرح پهلوی: باور دارم نور بر تاریکی پیروز می‌شود و ملت بزرگ ایران، شکوه از دست‌ رفته ‌را باز پس خواهد گرفت

شهبانو فرح پهلوی در پیامی به مناسبت آغاز سال نوی خورشیدی ضمن برشمردن دشواری‌های زندگی مردم ایران، در رسانه اجتماعی «ایکس» نوشت: «باور دارم که شما ملت بزرگ ایران، میهن و شکوه از دست‌ رفته‌تان را باز پس خواهید گرفت.»

ادامه ◄